Pronájem vysokozdvižné plošiny a minijeřábu

Pronájem specializované techniky pro výškové práce

V regionu Vysočina nabízíme specializovanou techniku určenou pro výškové práce:

 • hydraulickou plošinu 
 • specializovaný minijeřáb
Pronájem minijeřábu

Pronájem minijeřábu

Náš pavoučí minijeřáb slouží ke zvedání břemen v prostorách, kde je obtížné dostat se jakoukoli jinou technikou. Složený projde standardními dveřmi a uzvedne téměř  jednu tunu. 

Práce s minijeřábem je velmi efektivní ve srovnání s použitím lešení nebo plošin. Obsluha ho může ovládat přímo nebo pomocí dálkového ovládání, např. když je z jeřábu špatně vidět.

Minijeřáb lze využít:

 • při práci uvnitř budov
 • v obchodních centrech, atriích a pasážích
 • k instalování skel a výloh
 • při stěhování strojů nebo při revizních pracích
 • při práci na střechách
 • v bahnitém nebo členitém terénu
 • v tunelech či jinde pod zemí
Více informací o pronájmu minijeřábu.

Pronájem vysokozdvižné plošiny

Vysokozdvižná plošina je ideálním řešením pro práci ve výškách.

Vysokozdvižné plošiny jsou vhodné i pro práce, kdy je třeba při práci ve výšce mít možnost určitého stranového dosahu. Tyto plošiny skvěle využijete, pokud potřebujete operovat ve zvýšených polohách. Velkou výhodou plošin je možnost otáčení o 340°.

Vysokozdvižnou plošinu můžete využít:

 • pro výškové práce až do výšky 14m
 • při práci uvnitř budov
 • v obchodních centrech, atriích a pasážích
 • k instalování skel a výloh
 • při revizních pracích
 • při střešních pracích
Více o pronájmu vysokozdvižné plošiny
Pronájem vysokozdvižné plošiny

Ceny pronájmu plošiny a minijeřábu

Plošina IP 14 - 3;

30 min 1 hod 1 den - 8 hod 3 a více dnů
175,- Kč 350,- Kč 1200,- Kč 1000,- Kč / den

 

Obsluha Přistavení Převzetí zpět Proškolení Doprava
500,-Kč 200,- Kč 200,- Kč 200,- Kč 16,-Kč/km

Při znečištění 500,- Kč/hodina čištění.

 

Mini jeřáb UNIC 095

30 min 1 hodina 1 den - 8 hod 3 a více dnů
400,- Kč 800,- Kč 6000,- Kč 5500,- Kč / den

 

Doprava
16,-Kč/km

 

Výkonem se rozumí sjetí z přepravníku po najetí na přepravník

Nájem je počítán od převzetí po vrácení v sídle firmy Alfeko s.r.o. Cena se počítá za každou započatou hodinu. U denní sazby se počítá cena za každý započatý den.