Evakuacni skluzavky

Evakuační skluzavky

Nerezové evakuační skluzavky jsou novým prvkem v požární bezpečnosti staveb. Nenahrazují plně únikovou cestu, ale jako doplňková úniková cesta jsou výbornou alternativou venkovních ocelových schodišť . 

S úspěchem jsou osazovány do mateřských škol a míst, kde slouží nejenom jako prostředek k úniku od ohně, ale i jako atrakce a zajímavý architektonický prvek. Zahrnutí evakuační skluzavky do požárně bezpečnostního řešení budovy je však vždy nutné projednat s projektanty s ohledem na ČSN 730802.